Fellesfag for yrkesfag

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen fellesfag for yrkesfag.

Fellesfag for yrkesfag

Norsk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Norsk Vg1 NOR1204 Læreplan 112 4
Norsk Vg2 NOR1206 skriftlig
NOR1219 muntlig
Læreplan

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1 og Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 18 uker.
Du kan trekkes til skriftlig og muntlig eksamen i dette fag.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1/2 til 1 år.

Norsk for yrkesfag for elever med kort botid
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Norsk Vg1 NOR1407 Læreplan 112 4
Norsk Vg2 NOR1408 skriftlig
NOR1409 muntlig
Læreplan

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1 og Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 18 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i dette faget.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1/2 til 1 år.

Matematikk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Matematikk Vg1 P-Y  MAT1001 skriftlig
MAT1011 muntlig
Læreplan 84 3

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i matematikk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 12 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig lokalgitt eksamen og lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1 år.

Engelsk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Engelsk Vg1 ENG1001 Læreplan 140 5
Engelsk Vg2 ENG1003 Læreplan

Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1 og Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i engelsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker til sammen i fagene.
Nettskolen i Nordland gjennomfører dette som en enhet og deler ikke opplæringa i Vg1 og Vg2.
Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.
 

Naturfag for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Naturfag Vg1 yf NAT1001 Læreplan 56 2

Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i naturfag tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 12 uker i faget.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1 år.

Samfunnsfag for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Samfunnsfag Vg2 yf SAF1001 Læreplan 84 3

Knyttet til yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i samfunnsfag tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 16 uker.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.