Du er her:

De tre siste ukene har for de fleste vært surrealistisk og uvirkelig, men for Nettskolen i Nordland har aktiviteten vært tilnærmet normal.

 

 

 

Det er mye informasjon om Koronasituasjonen, og det kan være vanskelig å sortere ut informasjon som gjelder utdanning. Nettskolen i Nordland er fortsatt i full drift, noe som betyr at opplæringen for deltakerne fortsetter nesten som normalt.

   Aktiviteten i Nettskolen i Nordland fortsetter tilnærmet som normalt.

Ønsker du å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men oppfyller ikke opptakskravet på gjennomsnittskarakter 4 (lærer) eller 3 (sykepleier) i matematikk? 

 

Er du voksen og ønsker å utdanne deg som agronom?

Nyskapningen "Lærlingerådet i Nordland" skal fremme lærlingenes rettigheter og bidra til en trygg læretid.

Deltakere i Nettskolen i Nordland kan få skolebevis på sin mobiltelefon via mobilapplikasjonen PocketID.

Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for høyt presterende elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk.

Nettskolen oppfordrer alle deltakere til å skaffe seg digital postkasse så raskt som mulig.

Ønsker du post fra nettskolen i digitalt format?