Ofte stilte spørsmål om Nettskolen i Nordland

På denne siden finner du svar på en del spørsmål som vi ofte får i Nettskolen. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, kan du ta kontakt med Nettskolen direkte (se Kontaktinformasjon) eller et karrieresenter i Nordland.

Ofte stilte spørsmål - NiN

sfdf
Hva er Nettskolen i Nordland?

Nettskolen i Nordland er en samling av nettstøtta opplæringstilbud innenfor videregående opplæring som Nordland fylkeskommune tilbyr gratis til sine innbyggere. Tilbudet styres og driftes gjennom fylkeskommunens utdanningsavdeling.   

Når kan jeg starte?

Nettskolen i Nordland har kontinuerlig opptak i de fleste fag. Det betyr at du kan starte i disse fagene når det passer deg.

I fagene Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Apotekteknikk og Agronom er det opptak på bestemte tidspunkt.

Husk at det kan ta litt tid å behandle søknaden din.

Hvordan melder jeg meg på nettstøtta opplæring via Nettskolen i Nordland?

Hvordan du skal søke og få tilbud fra Nettskolen i Nordland, avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører:

  • Voksne søker om voksenopplæring (i mange tilfeller via et karrieresenter i Nordland)
  • Lærlinger tar kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringen i fylkeskommunen
  • Elever ved en videregående skole kontakter skolens rådgiver

 

Må jeg kunne mye ikt før jeg begynner?

Nei, men det er en fordel om du kjenner litt til Internett, hvordan du bruker en nettleser, hvordan du bruker e-post, Skype, sosiale mediatjenester o.l. Du bør også kjenne litt til tekstbehandling (f.eks Word). Det skader heller ikke om du har noen generelle ikt-kunnskaper.  

Hva trenger jeg av utstyr og programmer?

Du må ha tilgang til en PC, Mac eller Chrombook og internettilgang. På datamaskinen må det være installert en nettleser (f.eks Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Vivalid, ...) og en tekstbehandler (f.eks Word). I noen fag må du ha et regnearkprogram (f.eks Excel) eller andre spesielle programmer installert. Officeverktøyene til Google kan også brukes. Du må opprette en privat e-postadresse før du starter. Du vil få mer informasjon om hva du trenger og skal bruke etter at du har startet opplæringen. 

Er det tidkrevende å studere på denne måten?

Du bør normalt regne med at det kreves like mye innsats å studere et fag på denne måte som om du gikk i vanlig skole. Du kan imidlertid regne med å arbeide litt mer effektivt med nettstøtta opplæring enn du vil gjøre i en vanlig klasse. Undervurder likevel ikke arbeidsbelastningen! Hvis du trenger å ta flere fag, kan det være fornuftig å starte med et eller to fag. Ser du at dette går svært godt, kan du utvide fagkretsen etter hvert.

Hvor lang tid kan jeg bruke på et fag?

Det er i prinsippet ingen begrensning på hvor lang tid du kan bruke på et fag, men vi anbefaler at de fleste fagene gjennomføres innenfor et år. Avslutting av fag skjer normalt i november/desember og mai/juni hvert år.

Hvis du skal være deltaker med standpunktvurdering i et fag, må du være deltaker i et minimum antall uker i faget. Du finner dette ukeantallet for ditt fag ved å gå inn på Fagoversikt og lese infoen under ditt fag.

Hvis du er privatist, er det ingen krav om hvor lang tid du må være med i et fag før du kan ta eksamen. 

Hvordan kommer jeg i gang med nettstøtta opplæring?

Før du kan starte opplæringen, må søknaden din være mottatt, registrert og behandlet av fylkeskommunen. Dette vil normalt kunne ta fra 1 til 2 uker, men dersom du ber om realkompetansevurdering samtidig, kan behandlingstiden øke litt.

Hvis du er deltaker ved en skole eller i et studieverksted, vil personellet her orientere deg om hvordan du kommer i gang med opplæringen. I studieverkstedet får du også informasjon om brukernavn og passord (Feideidentitet) for å komme i gang med opplæringen.

Feideidentiteten brukes til å logge på nettskolens læringsplattform It's Learning. Gå til https://nfk.itslearning.com/, velg Logg på med Feide og skriv inn brukernavn og passord du har fått oppgitt fra studieverkstedet. Aksepter brukerbetingelsene for Feide og It's Learning, og du er i gang med din nettbaserte opplæring. Feideidentiteten brukes også for tilgang i Skoleportalen, der du blant annet får tilgang til Microsoft Office365.

Etter at du har logga deg på It's Learning, vil du under menyvalget Fag se en liste over fagene du har tilgang til. Du kommer inn i et fag ved å klikke på fagnavnet i lista.

Etter at nettlæreren i faget har fått informasjon om at du er deltaker i faget, vil vedkommende sende deg et velkomstbrev per e-post med ytterligere informasjon. Deltakere som skal ha standpunktvurdering vil også få en framdriftsplan tilsendt. Hvis du fortsatt lurer på noe, kan du kontakte din nettlærer per telefon eller e-post.

Trenger jeg lærebøker og hvor finner jeg i så fall boklister?

De fleste fagene er lagt til rette for bruk av digitalisert læringsmateriell via f.eks NDLA. Læringsmateriellet er integrert i fagsidene på It's Learning i tillegg til andre ressurser og nettlærernes egne produksjoner (eks. opplæringsvideoer). I noen fag brukes det også lærebøker. Informasjon om dette finner du under "Viktig informasjon" i fagmenyen. Lærebøker kan også brukes som supplement til det digitale læringsmateriellet.

Hvordan får jeg kontakt med en nettlærer?

Du kan kontakte en nettlærer når det måtte passe deg. Du kan bruke telefon, e-post, Skype eller intern melding i it's learning. Normalt skal du mellom mandag 08:00 og fredag 16:00 få tilbakemelding fra nettlæreren innen 48 timer.

Alle våre nettlærere vil vanligvis ha ferie i juli, men de kan også i tillegg ha ferie/annet fravær på andre tidspunkt. Du vil da få melding om dette som oppslag på fagsiden.

Får jeg hjelp om jeg har faglige problemer?

Nettlæreren er en vanlig lærer som du kan kontakte om alle faglige problemstillinger du måtte ha. Dette gjelder også spørsmål om vurdering, opplæringsløp, eksamen ol.

I tillegg til nettlæreren har du mange andre deltakere i faget som du kan spørre. Her er det mulig å bruke e-post, Skype, meldinger eller diskusjonsgrupper. I enkelte fag er det også oppretta Facebook-grupper der deltakerne kan ha kontakt med hverandre.

Må jeg følge en bestemt framdriftsplan for hvert fag?

Her er det forskjell mellom de som velger å være deltakere med standpunktvurdering i et fag og de som velger å være privatister (ikke få standpunktvurdering). Hvis du er deltaker med standpunktvurdering, må du følge en oppsatt framdriftsplan i faget. Her er det også krav om faste innleveringer og skriftlige og muntlige prøver/tester.

Velger du å være privatist, er det helt opp til deg hvordan du vil arbeide. Nettlæreren vil også kunne hjelpe deg å sette opp en personlig framdriftsplan basert på den tida du du ønsker å bruke i faget.

Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste at du jobber jevnt med alle fag. Skippertak i ukene før eksamen er erfaringsmessig ikke av det gode.

Hva skjer om jeg ikke klarer å følge oppsatt framdriftsplan?

Mange deltakere opplever at de må forlenge den planlagte opplæringstiden i et fag. Da kan du snakke med din nettlærer og be om forlengelse/endring av framdriftsplanen. Dette kan du gjøre en gang pr. fag. Kommer du på etterskudd i forhold til planen og ikke snakker med din nettlærer om dette, risikerer du å miste retten til å få vurdering i faget.

Må jeg sende inn mange oppgavebesvarelser?

I alle fagene er det lagt opp til at du kan sende inn besvarelser som nettlæreren vil rette. For de som er deltakere med standpunktsvurdering, stilles det krav om innleveringer. Omfanget varierer fra fag til fag.  

Hvis du er privatist i faget, bestemmer du selv hvor mye du vil sende inn. Vi anbefaler imidlertid at du sender inn mest mulig og får faglige kommentarer på innleveringen fra din nettlærer.  

Er det mange samlinger i fagene?

Helsesekretær Vg3, Apotekteknikk Vg3 og Tannhelsesekretær Vg3 har obligatoriske samlinger. Ved å gå inn på Fagtilbud og velge disse fagene, vil du få informasjon om hvor mange samlinger det er pr. fag.

Vær oppmerksom på at Nettskolen ikke dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Hvilken vurdering kan jeg få?

De fleste deltakerne i  Nettskolen i Nordland kan du velge om de vil være deltaker med standpunktvurdering eller privatist, men enkelte søkere har brukt opp retten sin til å få standpunktvurdering i fag før de starter i Nettskolen. Er du en av disse, må du være privatist i faget.

Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, er det krav om at du også er deltaker i et studieverksted som Nordland fylkeskommune driver.  

Bør jeg velge å få standpunktvurdering eller være privatist?

Velger du å være deltaker med standpunktvurdering i et fag, kreves det at du kan følge en oppsatt framdriftsplan i faget og at du er deltaker ved et studieverksted der du kan avlegge prøver. Du vil da få underveisvurdering og sluttvurdering (standpunktkarakter) i faget. For å få slik vurdering, kreves det at du gjøre deg vurderbar dvs. at du deltar i faget, sender inn innleveringer og gjennomfører prøver/tester i faget. Selv om du velger å være deltaker med standpunktvurdering, kan du komme opp til eksamen i faget.

Privatister får ikke standpunktvurdering i faget. Du går bare opp til eksamen og får vurdering på denne. Du kan likevel be nettlæreren om å gi deg kommentarer/veiledning på innsendinger slik at du ser hvordan du "ligger an" faglig. Det er også mulig å be om å få ta prøver i faget slik at du kan teste deg selv.

 

Hva med eksamen?

Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, kan du bli trukket ut til eksamen i et eller flere fag. Det er nasjonale regler som bestemmer hvor mange fag du skal trekkes ut i.

Alle som tar norsk for studieforberedende eller påbygging (fagkode NOR1211/NOR1231 eller NOR1405/NOR1410) må opp til eksamen i dette faget. Det er obligatorisk!

Hvis du trekkes ut til eksamen, avlegger du prøven (eksamen) ved en videregående skole.

Når du er privatist i et fag, må du opp til eksamen i faget. Privatisteksamen arrangeres ved de videregående skole og en må selv sørge for at en melder seg opp til eksamen innen fristen for dette. Eksamen avholdes 2 ganger i året - fra slutten av november og fra tidlig mai. Se nettsiden for Nordland Fylkeskommune og eksamensfrister her: https://www.nfk.no/eksamen/

Koster det mye å studere på denne måten?

Kostnadene vil variere sterkt fra person til person fordi rammevilkårene er så forskjellig. Kostnadene vil imidlertid være knyttet til:

  • hvor mye faglitteratur du velger å kjøpe
  • hva du må investere i datautstyr, programvare og internettoppkobling
  • hva internettforbindelsen din koster i drift
  • materialavgift for faget (penn, papir, kalkulator, arbeidsklær..)
  • eksamensavgift for faget (for privatister)
  • eventuelle reiser og opphold i forbindelse med samlinger

Det er ingen kurskostnader for personer som er bosatt i Nordland fylke.  

Får jeg lån i lånekassen?

Nettskolen i Nordland gir deg rett til å søke stipend og lån i lånekassen. Om du får lån, hvor mye lån du kan få, hvor mange fag du må ta for å få lån osv. reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter. Se Lånekassen sine nettsider for nærmere informasjon. Husk at du må velge "Nettskolen i Nordland" som skole hvis du søker om lån i forbindelse med din opplæring gjennom Nettskolen i Nordland.

Hva er itslearning?

itslearning er en elektronisk læringsplattform som vi bruker til all nettstøtta opplæring i Nettskolen i Nordland. Du får tilsendt brukernavn og passord til systemet når du starter opplæring i Nettskolen.

Nordland leier plass på dette systemet hos firmaet itslearning AS. Du kan lese mer på nettstedet http://www.itslearning.com.  

Er det vanskelig å bruke itslearning?

De aller fleste mener at itslearning er enkelt å bruke. Når du starter i Nettskolen, vi du også få opplæring i bruk av systemet på karrieresenteret. I tillegg vil din nettlærer og karrieresenteret kunne hjelpe deg underveis hvis det noe du lurer på med its learning.

Fant du det du lette etter?