Du er her:

Om skolen

Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag. Siden starten av Den Åpne Skolen (Nettskolen i Nordland fra og med 1. august 2014) i 1998 har vi utviklet tilbudet til å omfatte flere fellesfag og programfag på videregående nivå.

Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud for personer som har behov for opplæring og som samtidig er avhengig av å bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

Primært er dette tilbudet tenkt å gi innbyggerne i Nordland et godt og tilpasset opplæringstilbud via internett, men personer fra andre fylkeskommuner kan også søke om å delta forutsatt ledig kapasitet. De aller fleste deltakerne er voksne med eller uten rett til videregående opplæring, men det gis også tilbud til lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT) og andre med særskilte behov. På sikt vil det også komme flere tilbud til elever med ungdomsrett.

Fant du det du lette etter?