Service og samferdsel

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen service og samferdsel

Service og samferdsel

Service og samferdsel Vg1, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Administrasjon  og økonomi Vg1 SSA1005 Læreplan 169 6
Markedsføring og salg Vg1 SSA1006 Læreplan 168 6
Sikkerhet og transport Vg1 SSA1007 Læreplan 140 5

 

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Service og samferdsel på Vg1.
Forkunnskap: Norsk grunnskole eller tilsvarende.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

  • Administrasjon  og økonomi i minimum 12 uker
  • Markedsføring og salg i minimum 12 uker
  • Sikkerhet og transport i minimum 12 uker

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er ikke eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.

Les mer om programmet på Vilbli.no.

Salg, service og sikkerhet Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Markedsføring og salg Vg2 SSS2001 Læreplan 169 6
Sikkerhet Vg2 SSS2002 Læreplan 140

5

Økonomi og administrasjon Vg2 SSS2003 Læreplan 168 6

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Service og samferdsel på Vg1.
Forkunnskap: Service og samferdsel Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

  • Markedsføring og salg i minimum 9 uker
  • Sikkerhet i minimum 9 uker
  • Økonomi og administrasjon 9 i minimum

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er ikke eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.