Service og samferdsel

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen service og samferdsel

Service og samferdsel

Salg, service og sikkerhet Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Markedsføring og salg Vg2 SSS2001 Læreplan 169 6
Sikkerhet Vg2 SSS2002 Læreplan 140

5

Økonomi og administrasjon Vg2 SSS2003 Læreplan 168 6

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Service og samferdsel på Vg1.
Forkunnskap: Service og samferdsel Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

  • Markedsføring og salg i minimum 9 uker
  • Sikkerhet i minimum 9 uker
  • Økonomi og administrasjon 9 i minimum

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er ikke eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.