Du er her:

Norsk på nett

Klikk for stort bildeNettskolen i Nordland tilbyr et nettbasert språkkurs i norsk for minoritetsspråklige.

Målgruppen for kurset er søkere til videregående opplæring for voksne, arbeidsinnvandrere og andre.Tilbudets formål er å styrke muligheten for minoritetsspråklige søkere/innvandrere til å gjennomføre og bestå videregående opplæring for voksne. Målet er at deltakerne skal være på minimum B1-nivå etter endt kurs. 

Inntak og vilkår
Karrieresentrene har sertifiserte veiledere som gjennomfører innplasseringstester på aktuelle søkere. Når kartleggingen er ferdig blir søkerne meldt inn av karrieresentrene til utdanningsavdelingen som gjennomfører inntak av søkere. Det gjennomføres inntak to ganger i året.
Det er ønskelig at aktuelle søkere er på A2-nivå eller tilsvarende. Søkere som fortsatt har rettigheter i kommunale tilbud vil normalt ikke prioriteres til dette kurset.

Opplæringsmodell
Tilbudet organiseres med to nettlærere fra Nettskolen i Nordland. Nettlærerne gjennomfører en oppstartsamtale, lager individuell fremdriftsplan, retter og gir tilbakemelding på innsendinger fra kursdeltakerne. Fremdriftsplanene følger tre spor; 6, 9 eller 12 måneder. I tillegg finnes det lokale veiledningsressurser i de ni regionene der fylket har karrieresentre. Hovedverktøyet i kurset er Min vei. I tillegg brukes its learning som læringsplattform samt andre digitale læringsressurser.

Kapasitet
Kurset har en kapasitet på inntil 54 deltakere. Inntak skjer etter søkedato og geografisk spredning.