Du er her:

Eksamensrettet kurs i matematikk

Klikk for stort bildeØnsker du å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men oppfyller ikke opptakskravet på gjennomsnittskarakter 4 (lærer) eller 3 (sykepleier) i matematikk? 

Nettskolen i Nordland har i samarbeid med Nord Universitet utviklet et tilpasset og eksamensrettet kurs i matematikk som leder fram mot en eller flere eksamener som privatist for våren 2020:

  • Matematikk 1P/1T (MAT1011/MAT1013), 22. mai 2020 (5t skriftlig)
  • Matematikk 2P/2P-Y (MAT1015/MAT1005), 19. mai 2020 (5t skriftlig)
  • Matematikk 1P-Y/1T-Y (MAT1001/MAT1006), 28. mai 2020 (4t skriftlig)

Kurset er 100% nettbasert med oppstart fra og med 19. august 2019 og avslutning innen aktuell eksamensdato høst eller vår. Deltakerne må selv melde seg opp til aktuell privatisteksamen – oppmeldingsfrist er 15. september 2019 og 1. februar 2020.

Søker fra Nordland fylkeskommune
Informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du på denne nettsiden:

https://www.nfk.no/eksamen

Søker fra Trøndelag fylkeskommune
Informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du på denne nettsiden:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen

Målgruppen for dette kurset er følgende:

  • Elever i Vg3 som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning høsten 2020, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning
  • Øvrige som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning høsten 2020, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning

Hvis du er i målgruppen og kurset er interessant for deg – send inn søknad snarest mulig ved å klikke på knappen nedenfor:

Lenke til søknadsskjema

Informasjonsfolder: